Akcije NIS-a
Thursday, 21 January 2010
Informacije za akcionare koji su 06.01.2010. godine stekli akcije kao zaposleni i bivši zaposleni u NIS-u.

Zakon o podeli besplatnih akcija


Uredba o besplatnim akcijama sa izmenama i dopunama

Akcije NIS


Rešenje

Obaveštenje akcionarima

proveri broj akcija

prezentacija

dividenda

trenutna vrednost akcija