Ugovor sa Telekomom- besplatna komunikacija u okviru grupe
Wednesday, 25 August 2010
JSO JP Srbijagas potpisala je Ugovor 24. avgusta 2010. sa Telekom-Srbija (mt:s) za uslugu Biznet 300 za zaposlene i članove porodica zaposlenih.

Usluga omogućuje besplatnu mobilnu komunikaciju sa svim zaposlenima i članovima njihovih porodica u okviru grupe Biznet 300 (JP Srbijagas i Sindikat) kao i najpovoljnije cene za ostale pozive.

potrebna dokumenta

-         cenovnik usluga tarife Biznet 300 iskazane sa fiksnim popustom od 20%
 
 


   
   
   
   
   
   
   

Na ove cene se primenjuje i varijabilni popust od 17%, na mesečni saobraćaj na osnovu visine računa JP Srbijagas
-         svaki zaposleni u JP Srbijagasu može da sklopi ugovor sa mt:s za najviše 5 pretplatničkih brojeva na period od 2 godine
-         dobijajau se novi pretplatnički brojevi
-         ugovori se sklapaju pojedinačno za svaki pretplatnički broj
-         računi za ostvareni saobraćaj, za svaki pretplatnički broj, stižu na kućnu adresu zaposlenog u JP Srbijagasu (potpisnika ugovora)
-         omogućeno je definisanje profila pretplatničkih linija (roming, međunarodni pozivi, nacionalni pozivi, pozivi u okviru zatvorene grupe), definisanje mesečnih limita, definisanje prava na korišćenje dodatnih usluga kao i aktivaciju virtuelne prepaid uluge za tarifni profil III.

 
Informacije za potpisivanje pojedinačnih ugovora: Andrea Pašić, 021/4811168 za Novi Sad
Tehnička podrška: Ivan Žnidarec, 0648883333.