Banje
Wednesday, 28 November 2012

Rehabilitacija zaposlenih u Banji Ivanjica i Banji Kanjiža za 2018. godinu.

 1. Generalni direktor JP Srbijagas  potpisao je Ugovor o pružanju usluga prevencije radne invalidnosti, lečenja, oporavka i rehabilitacije zaposlenih  u 2018. godini sa Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju, Banja Kanjiža. Prva smena od maja meseca.

2.Jedinstvena sindikalna organizacija JP Srbijagas za više poslodavaca potpisala je Ugovor o pružanju usluga prevencije radne invalidnosti, oporavka i rehabilitacije zaposlenih  u 2018. godini sa Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju, Ivanjica. Prva smena u feubruaru mesecu.

 


U skladu sa  raspoloživim sredstvima za te namene, Pravilima  i programom sindikata, kriterijumima za upućivanje zaposlenih u ustanove za prevenciju, oporavak, rehabilitaciju, kao i baze podataka o korišćenju banja od 2008. godine po svim osnovama, komisija će predložiti listu zaposlenih koji stiču pravo korišćenja navedenih usluga u toku 2018. godine.