Banje
Wednesday, 28 November 2012

Rehabilitacija zaposlenih u Banji Kanjiža za 2023. godinu.

Nastavlja  se prevencije radne invalidnosti, lečenja, oporavka i rehabilitacije zaposlenih  u 2023. godini u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju, Banja Kanjiža.

U skladu sa  raspoloživim sredstvima predviđenim Programom poslovanja JP Srbijagas i Planom i programom Jedinstvene sindikalne organizacije JP Srbijagas, za više poslodavaca za 2023. god. opredeljenim za te namene, Pravilima  i programom sindikata, kriterijumima za upućivanje zaposlenih u ustanove za lečenje, prevenciju, oporavak, rehabilitaciju, kao i baze podataka o korišćenju banja od 2008. godine po svim osnovama, komisija će predložiti listu zaposlenih koji stiču pravo korišćenja navedenih usluga u toku 2023. godine.

      Anketni list 
        Uput za banju       

Rehabilitacija zaposlenih u Čigoti

Sindikat je potpisao Ugovor u svrhu lečenja, oporavka i rehabilitacije zaposlenih  u 2023. godini u Specijalnoj bolnici za lečenje bolesti štitaste žlezde  i bolesti metabolizma "Zlatibor" isključivo za indikovane bolesti štitatste žlezde kod zaposlenih.


U skladu sa  raspoloživim sredstvima, Planom i programom Jedinstvene sindikalne organizacije  Srbijagas, za više poslodavaca za 2023. god. opredeljenim za te namene, Pravilima  i programom sindikata, kriterijumima za upućivanje zaposlenih u ustanove za lečenje, prevenciju, oporavak, rehabilitaciju, kao i baze podataka o korišćenju banja od 2008. godine po svim osnovama, komisija će predložiti listu zaposlenih koji stiču pravo korišćenja navedenih usluga u toku 2023. godine.

  
   Anketni list          Uput za banju       
Kriterijumi za upućivanje zaposlenih u odgovarajuće ustanove omogućiće ravnomernost korišćenja istih za većinu zaposlenih, a cilj jeste da u jednom razumnom vremenskom intervalu od nekoliko godina, korišćenje banje bude dostupno svima koijma je neophodna u svrhu lečenja, očuvanja profesionalne i radne sposobnosti zaposlenih.

Kriterijumima se između ostalog definišu uslovi za sticanje prioritetnog prava za korišćenje :

  • povrede koje zahtevaju lečenje u ovoj ustanovi,
  • profesionalna i hronična oboljenja,
  • invalidi sa preostalom radnom sposobnošću i telesnim oštećenjem
  • terenski rad, smenski rad i rad u turnusima,
  • rad na mestima sa posebnim ulovima rada
  • dužina radnog staža kod poslodavca
  • učestalost korišćenja u prethodnom periodu.(da nisu koristili banju u prethodne tri godine)
Anketne listove slati kancelariji Sindikata u Novom Sadu poštom, na mejl Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. (u PDF) ili lično.