Vlada usvojila Polazne osnove za restrukturiranje Srbijagasa
Thursday, 25 December 2014
Vlada Srbije, na predlog resornog Ministarstva rudarstva i energetike, na današnjoj sednici usvojila je Polazne osnove za restrukturiranje Javnog preduzeća (JP) "Srbijagas", saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva.

Ovo je prvi i izuzetno važan korak ka stvaranju tržišno orijentisane, profitabilne kompanije koja će uspešno poslovati i to na zdravim tržišnim osnovama.

U prvoj fazi - do 30. juna 2015. godine, biće rešeno pravno izdvajanje delatnosti transporta i upravljanja transportnim sistemom i distribucije i upravljanja distributivnim sistemom u skladu sa odredbama Zakona o energetici, kao i stvaranje holdinga sa zajedničkim službama unutar holdinga, kako bi se postigao jednostavan operativni model i efikasniji način upravljanja.

 Osnovni ciljevi restrukturiranja JP "Srbijagas" su konsolidacija te kompanije koja je od velikog značaja za budući razvoj Srbije.

"Srbijagas" će na taj način obezbediti sigurnost snabdevanja tržišta prirodnim gasom, ali i povećati investicioni i razvojni potencijal kompanije.
 Na kraju treba istaći da je Plan reorganizacije tog javnog preduzeća usklađen sa zahtevima Trećeg energetskog paketa EU i sa preuzetim obavezama Republike Srbije po međunarodnim ugovorima (Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Ugovor o formiranju Energetske zajednice), istakao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

Restrukturiranjem "Srbijagasa" biće postignuta efikasnost i transparentnost tržišta energije, odnosno obezbeđenje pouzdanih i na dugi rok predvidivih uslova pružanja javnih usluga u trgovini, skladištenju, transportu i distribuciji prirodnog gasa.

Proces će doprineti jednostavnim, efikasnim i finansijski zdravim tržišnim aktivnostima, koje će povećati operativnu i finansijsku sposobnost "Srbijagasa" da se kao jak učesnik takmiči na otvorenom tržištu, navedeno je u saopštenju Ministarstva rudarstva i energetike. /Tanjug/