Potpisan Kolektivni ugovor za JP Srbijagas
Tuesday, 03 February 2015

     
    Danas je u Ministarstvu rudarstva i energetike potpisan Kolektivni ugovor za Javno preduzeće Srbijagas. Ugovor je u ime Vlade Srbije potpisao Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, u ime poslodavca - Generalni direktor JP „Srbijagas“ Dušan Bajatović i u ime sindikata - Predsednik Jedinstvene sindikalne organizacije JP „Srbijagas“ Veljko Milošević.
          Kolektivnim ugovorom definisana su sva prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u JP „Srbijagas“. U tom dokumentu, koji je u procesu pregovaranja usaglašen u zakonskom roku, sačuvana su sva prava koja su u skladu sa Zakonom o radu.Novi Kolektivni ugovor trajaće tri godine, a stupiće na snagu sa danom objavljivanja na oglasnoj tabli Poslodavca.
           Pored predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike, poslovodstva i sindikata Srbijagasa, u višenedeljnim pregovorima o novom Kolektivnom ugovoru, učestvovali su i predstavnici ministarstava finansija, privrede i rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja.
                          Služba za odnose s javnošću i marketing

Kolektivni ugovor