Solidarna pomoć
Saturday, 12 September 2015

U skladu sa Statutom JP Srbijagas i Kolektivnim ugovorom za JP Srbijagas  uredjena je  oblast ostvarivanja prava i načinu isplate solidarne pomoći zaposlenima.

Pravilnik o solidarnoj pomoć...

Pregled zdrastvenih usluga  za koje se može .....

Zahtev za naknadu troškova Obrazac br 3

Zahtev za naknadu troškova Obrazac br 3-1

Zahtev za naknadu štete Obrazac br 3-2Komisija za solidarnu pomoć

Komisija - izmena