Socijalno-ekonomski savet RS će raspravljati o mišljenju...
Thursday, 18 April 2019
Sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije na zahtev socijalnih partnera zakazana je za 23. april na kojoj će se raspravljati, između ostalog,i o mišljenju Ministarstva finansija u vezi prava na poresko oslobađanje za naknadu troškova zaposlenima za prevoz za dolazak i odlazak sa rada.