Novogodišnji paketići za decu
Friday, 01 November 2019

SAMI IZABERITE PAKETIĆ ZA SVOJE DETE!

Deci zaposlenih u JP Srbijagas i Transportgas Srbija doo sindikat će i ove godine obezbediti mogućnost samostalnog izbora novogodišnjeg paketića, dodelom vrednosnog vaučera odnosno gift kartice za kupovinu paketića u objektima ponuđača koji će naknadno biti odabrani i objavljeni.

Ponuđači moraju imati mrežu prodavnica na teritoriji Republike Srbije u gradovima gde naše kompanije imaju svoje poslovne objekte sa značajnijim brojem zaposlenih kao i mogućnost internet kupovine i moraju ispunjavati zahtev u pogledu kvaliteta materijala i garantovati bezbednost zdravlje deteta saglasno Zakonu o zdrastvenoj zaštiti, odnosno važećim zakonima koji regulišu ovu oblast..

Kolektivnim ugovorom  za JP Srbijagas je definisana vrednost paketića i starosna dob deteta koja dobijaju paketić (deca rođena 2010. god. i kasnije). Predlažemo zaposlenima koji su u ovoj godini zaposleni u našim kompanijama da blagovremeno provere ili ažuriraju podatke o deci preko kadrovskih službi.

Detaljnije informacije će biti objavljene na sajtu sindikata kada se postupak za ponuđače završi.