Kolektivni ugovor
Monday, 25 January 2021

Potpisan Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za JP Srbijagas Novi Sad do 03. februara 2024.godine.

Sporazum