Sednica Odbora JSO Srbijagas za više poslodavaca
Wednesday, 01 June 2022
Na sednici Odbora JSO Srbijagas za više poslodavaca koja je  održana u Beogradu 18 maja razmatrana su aktuelna pitanja iz delokruga rada sindikata. Prioritetna tema je materijalno socijalni položaj zaposlenih u kontekstu energetske krize i posledica ratnih sukoba. Realne zarade nedopustivo zaostaju u odnosu na inflaciju i na rast troškova života te je neophodno pokrenuti pregovore tokom jeseni oko povećanja osnovice. Korona virus i neadekvatno lečenje u doba pandemije je ostavio mnogo posledica po zdravlje zaposlenih  te trenutno raspoloživa sredstva za lečenja i rehabilitaciju zaposlenih u skladu sa odredbama kolektivnog ugovora su nezadovoljavajuća.

U skladu sa Pravilima o radu JSO Srbijagas za više poslodavaca a u skladu sa predlogom proširen je Odbor SO Distribucijagas sa nova dva člana: Nenad Stojić iz Sektora informacionih tehnologija i Saša Mitić iz Sektora komercijalnih poslova.

Iz ove sindikalne organizacije je izabrana Snežana Dobriković za člana Odbora JSO Srbijagas za više poslodavaca umesto Milovana Bubulja.

Nikola Aćimović je zadužen ispred JSO da koordinira rad i predstavlja sindikat na području Kikinde umesto Zdravka Pilipovića koji odlazi u penziju.

Na predlog SO Transportgas u Odbor ove organizacije je izabran Aleksandar Jelenković iz Pančeva.