ISPLATA DIVIDENDE AKCIONARIMA NIS-a U NOVEMBRU
Monday, 15 September 2014

Isplata dividende akcionarima NIS-a će biti u novembru mesecu.

Podsećamo da pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su upisani u Centralni registar hartija od vrednosti na dan 20.06.2014. godine. Iznos dividende je 80,22 dinara po akciji te će nakon plaćanja poreza od 15% na račune akcionara biti uplaćeno 68,187 dinara po akciji