Rehabilitacija zaposlenih u 2020. godini
Monday, 03 February 2020
Nastavlja  se prevencije radne invalidnosti, lečenja, oporavka i rehabilitacije zaposlenih  u 2020. godini sa Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju, Banja Kanjiža.

U skladu sa  raspoloživim sredstvima predviđenim Programom poslovanja JP Srbijagas i Planom i programom Jedinstvene sindikalne organizacije JP Srbijagas, za više poslodavaca za 2020. god. opredeljenim za te namene, Pravilima  i programom sindikata, kriterijumima za upućivanje zaposlenih u ustanove za prevenciju, oporavak, rehabilitaciju, kao i baze podataka o korišćenju banja od 2008. godine po svim osnovama, komisija će predložiti listu zaposlenih koji stiču pravo korišćenja navedenih usluga u toku 2020. godine.

  
   Anketni list          Uput za banju          Obrazac za plaćeno odsustvo


 
Kriterijumi za upućivanje zaposlenih u odgovarajuće ustanove omogućiće ravnomernost korišćenja istih za većinu zaposlenih, a cilj jeste da u jednom razumnom vremenskom intervalu od nekoliko godina, korišćenje banje bude dostupno svima koijma je neophodna u svrhu očuvanja profesionalne i radne sposobnosti zaposlenih.

Kriterijumima se između ostalog definišu uslovi za sticanje prioritetnog prava za korišćenje :
  • profesionalna i hronična oboljenja,
  • invalidi sa preostalom radnom sposobnošću i telesnim oštećenjem
  • terenski rad, smenski rad i rad u turnusima,
  • rad na mestima sa posebnim ulovima rada
  • dužina radnog staža kod poslodavca
  • učestalost korišćenja u prethodnom periodu.
Anketne listove slati kancelariji Sindikata u Novom Sadu poštom, na mejl Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. (u PDF) ili lično.