Potpisan Kolektivni ugovor za Transportgas Srbija doo
Friday, 29 January 2021

Za kompaniju Transportgas Srbija doo Novi Sad je potisan Kolektivni ugovor sa rokom važenja od 3 godine. Novim Kolektivnim ugovorom su sačuvana sva prava koja su zaposlenim do sada garantovao Kolektivni ugovor JP Srbijagasa.

Kolektivni ugovor