Rehabilitacija i lečenje u "Čigoti" za 2023.god.
Thursday, 13 April 2023

Sindikat je potpisao Ugovor u svrhu lečenja, oporavka i rehabilitacije zaposlenih  u 2023. godini u Specijalnoj bolnici za lečenje bolesti štitaste žlezde  i bolesti metabolizma "Zlatibor" isključivo za indikovane bolesti štitatste žlezde kod zaposlenih.


U skladu sa  raspoloživim sredstvima, Planom i programom Jedinstvene sindikalne organizacije  Srbijagas, za više poslodavaca za 2023. god. opredeljenim za te namene, Pravilima  i programom sindikata, kriterijumima za upućivanje zaposlenih u ustanove za lečenje, prevenciju, oporavak, rehabilitaciju, kao i baze podataka o korišćenju banja od 2008. godine po svim osnovama, komisija će predložiti listu zaposlenih koji stiču pravo korišćenja navedenih usluga u toku 2023. godine.

  
   Anketni list          Uput za banju       

Prilikom prijave neophodno je priložiti kopije medicinske dokumentacije na osnovu koje će se utvrditi prioriteti.

Zaposleni će se upućivati tokom maja, juna, novembra i decembra meseca.